Hva innebærer en betalingsanmerkning egentlig for deg?

Betalingsanmerkning.com

Sjekk om du har betalingsanmerkning

 

Dersom du aldri har hatt betalingsproblemer og har vært alt for sent ute med å betale dine regninger og forpliktelser er det svært lite sannsynlig at du er registrert med en betalingsanmerkning. Mange vet imidlertid at de har utestående gjeld til inkasso eller at de tidligere har hatt en betalingsanmerkning på gjeld som nå er oppgjort og som de ønsker å forsikre seg om at er ute av verden.

 

Slik sjekker du om du har betalingsanmerkninger

 

I henhold til personopplysningsloven har du innsynsrett i hva kredittopplysningsbyråene har registrert om deg i sine registre. Du kan benytte denne innsynsretten til å kontakte kredittopplysningsbyråene og kreve innsyn i det de har registrert om deg uten omkostninger for deg. Kredittopplysningsbyråene har ikke love til å ta seg betalt for dette men vil ofte lede deg over på å kjøpe en scoringsmodell av deg selv hvor det ikke bare kommer frem hva som er registrert på deg men hvordan dette vurderes og hvilken score du får på deres modell. Dette kan sikkert mange synes er interessant men er helt unødvendig dersom du kun er ute etter å sjekke om du er registrert med betalingsanmerkninger.

 

Det er i dag en rekke selskaper som har konsesjon til å drive kredittopplysningsvirksomhet og ha et register over betalingsanmerkninger. I praksis derimot er det kun 4 selskaper som bruker denne konsesjonen aktivt til å drive kredittopplysningsvirksomhet på privatpersoner i Norge. Disse 3 selskapene er  Bisnode Norge AS, Experian, Evry og Creditsafe. Kontaktinformasjon til disse selskapene og de andre selskapene finner du på denne linken hos inkassoguiden.no.

 

Hvordan slette uriktige betalingsanmerkninger?

 

Dersom du etter en sjekk finner ut at du er registrert med en eller flere betalingsanmerkninger som du mener er feil er det viktig for din egen del at du setter i gang tiltak for å få slettet disse uriktige opplysningene. Du bør ta kontakt med det/ de aktuelle kredittopplysningsbyråene som har den uriktige registreringen hos seg og gi beskjed om at du mener at anmerkningen er uriktig og hvorfor du mener dette. For å få fortgang i saken er det fornuftig å sende dokumentasjon som kopi av kvittering eller annen kommunikasjon som underbygger din påstand men det skal ikke være nødvendig for at kredittopplysningsbyrået skal foreta egne undersøkelser om rettmessigheten.

 

Dersom det viser seg at en oppgjort betalingsanmerkning henger igjen i utleggsregisteret må du selv kontakte kreditor og be denne melde i fra til namsmannen, eventuelt kontakte namsmannen selv og opplyse om at saken er oppgjort. Igjen er det fordel å sende med dokumentasjon for å få fortgang i saken.

 

Har du nylig fått gjenpartsbrev?

 

Dersom du nylig har søkt om lån, forbrukslån, kredittkort eller kreditt på en eller annen måte som har ført til at det er foretatt kredittsjekk av deg så skal du ha mottatt et gjenpartsbrev fra kredittopplysningsbyrået som sjekket en foretatt hos. Dersom du er registrert med en betalingsanmerkning så skal denne komme frem på dette gjenpartsbrevet. En ny sjekk vil da være unødvendig dersom du ikke er redd for at det er registrert noe i ettertid eller du vil kontrollere med et av de andre kredittopplysningsbyråene.


Copyright © 2013. All Rights Reserved.